کانداکتیو / Conductive

وینیل کانداکتیو با ضخامت 2.2 میلی متر به دلیل رسانایی بالا انتخابی مناسب برای اماکنی که دارای دستگاه های الکترونیکی حساس مانند اتاق های عمل ، مراکز صنعتی ، نظامی و مخابراتی می باشد.

Pastell Conductive

Royal Conductive

Royal ESD

Contour Conductive