گواهی بین المللی

60081

(Der Blaue Engel (Blue Angel

Blue Angel قدیمی ترین عنوان رسمی جهانی زیست محیطی می باشد و در نتیجه به عنوان یک استاندارد ملی و اساسی در کشور آلمان برای سازندگان و آرشیتکت ها در نظر گرفته می شود.همه لینولئوم ها تولیدی این شرکت دارای این برچسب و عنوان می باشند. برچسب Blue Angel RAL_UZ38 جهت کفپوش های ساخته شده از چوب و مواد چوبی می باشد.

 

 

6361063611

Environmental Management System EN ISO 14001
استاندار بین المللی EN ISO 14001 که از سال 1996 معرفی گردیده یکی از مهمترین ویژگی ها و مشخصه های جهانی در مدیریت زیست محیطی است که باید در خط تولید یک شرکت وجود داشته باشد و به آن درجه برسد.این استاندارد در راستای انجام و اجرای یک پروسه مداوم و طولانی در بهبود تأثیر محیطی یک شرکت می باشد. این پروسه در جهت کاهش منابع مصرفی ، اجتناب از مواد مضر و پایین آوردن CO2 و همچنین کاهش مواد مضر برون ریز می باشد. 

 

63710

Eco-devis

یک استاندارد سوییسی در مشخصه های محیط زیست در تولیدات ساختمانی می باشد.Eco-devis کارایی اجناس و خدمات ساختمانی مشابه را با در نظر گرفتن تأثیر محیطی آنها مقایسه می کند و بر اساس آن تولیدات را انتخاب مینماید.هدف آن اطمینان بخشیدن به استفاده از مصالح ساختمانی مقاوم در کشور سوییس می باشد.کف پوش های وینیل DLW و همچنین انواع مختلف کف پوش های وینیل DLW شرکت آرمسترانگ دارای استاندارد Eco-devis کشور سوییس می باشند.

 

63608

شرکت آرمسترانگ متعهد و پیشقدم در بازیافت مواد کف پوش های وینیل از سال ها پیش بوده است.شرکت آرمسترانگ در آلمان عضو انجمن کار و کارگری و همچنین انجمن زیست محیطی PVC و همچنین سهامدار انجمن کار اعمال بازیافت و انجمن بازیافت PVC می باشد که این اطمینان را ایجاد مینماید که کف پوش های ما در یک چرخه تنگاتنگ این مجموعه می باشند. بنابراین مواد اضافی کف پوش های PVC ما خدمات با ارزشی را در جهت تولید وینیلهای تولیدی جدید انجام میدهند. برنامه مشابهی در این زمینه در دیگر کشورهای اروپایی در حال شکل گیری می باشند مانند آنچه در کشور فرانسه تحت عنوان Operation Collecte انجام می گردد.